tel./fax: (81) 532 06 37
ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin
logo
Projekt POWER pt. Młodzi dla Europy, Europa dla Młodych - warsztaty fotograficzne
jako droga do rozwoju kompetencji kluczowych


Opis przedsięwzięcia
„Młodzi dla Europy, Europa dla Młodych - warsztaty fotograficzne jako droga do rozwoju kompetencji kluczowych” jest projektem mobilności zagranicznej skierowanym do uczniów klas I-IV Sródziemnomorskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie. Przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z Platon M.E.P.E.. W trakcie projektu 33 uczniów szkoły weźmie udział w 9-dniowym wyjeździe do Grecji, w trakcie którego uczestniczyć będą˛a w szeregu zajęć o charakterze warsztatowym. Uczestnicy zostaną wybrani w procesie rekrutacji, w trakcie którego oceniona będzie m..in. ich motywacja do wzięcia udziału w inicjatywie oraz poziom umiejętności z języka angielskiego, który będzie stanowił język ´ komunikacji w trakcie projektu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników. Młodzież przede wszystkim rozwinie ˙ kompetencje w zakresie wielojęzyczności (język angielski oraz podstawy języka greckiego), ekspresji i świadomości kulturalnej, ´ kompetencje cyfrowe, związane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, a także kompetencje osobiste, społeczne, ˙ obywatelskie oraz te związane z uczeniem się. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie zarówno dzięki realizacji zaplanowanego ˙ programu mobilności, obejmującego m..in. warsztaty fotograficzne, plenery ´ , zajęcia komputerowe, konwersatoria, debaty, jak i włączeniu uczniów w inne działania projektowe, w tym promocję i upowszechnianie rezultatów. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci obowiązkowym szkoleniem zorganizowanym przez naszą szkołę. Zajęcia przygotowawcze odbędą się w 3 blokach: językowym, pedagogicznym i organizacyjnym. Zarówno planowana problematyka projektu, jak i wykorzystywane metody wpisują się w założenia Podstawy Programowej dla liceum. Poruszane podczas projektu zagadnienia odpowiadają obszarom tematycznym z przedmiotów: plastyka , historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka oraz język ´nowożytny – angielski.

Główna tematyka inicjatywy obejmuje zagadnienia związane z fotografią. Przewidziano 2 tury przedsięwzięcia – podczas pierwszego wyjazdu 17 uczniów będzie doskonaliło swoje umięjetności głównie w zakresie fotografii portretowej, zaś podczas drugiego wyjazdu pozostali uczniowie skoncentrują się na fotografii reportażowej. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą ˙ sprzętu fotograficznego, poznają profesjonalne pojęcia z tej dziedziny, techniki robienia zdjęć, ale też będą mieli okazję nauczyć się pracować ze zdjęciami z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. Nowo zdobyte oraz udoskonalone kompetencje uczestnicy wykorzystaj ˛a podczas tworzenia indywidualnych projektów fotograficznych – portretów lub reportaży. ˙ Efekty tych działań zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej osiągnięcia naszych uczniów.Szkoła otwarta na świat
Dla rodziców
Godziny pracy sekretariatu:
8:00 - 15:00
Numer konta bankowego:
35 1050 1953 1000 0023 3916 2204
Kontakt
Telefon: 81 532 06 37
E-mail: szkola@ihp.com.pl
ul. Kowalska 4
20-115 Lublin
Copyright © 2019 – 2022 All Rights Reserved
closemap-markerphonebarsangle-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram